Salmon Days unveils 2014 theme

Salmon Days has unveiled this year’s theme as “Coho Mojo.”